Airbus Tech Hub van start in Nederland

De Hub biedt professionals, onderzoekers en vernieuwers een platform om lokaal samen te werken op het gebied van lucht- en ruimtevaart

@airbus @KLM #innovation #ecosystem #decarbonisation

Leiden, 16 april 2024 – Airbus heeft de Airbus Tech Hub in Nederland geopend, met als doel het lokale ecosysteem te stimuleren om baanbrekend onderzoek, technologie en innovatie op het gebied van lucht- en ruimtevaart te realiseren.

Het mondiale Airbus netwerk van Tech Hubs beoogt bevordering van de samenwerking tussen koplopers in de industrie, de academische wereld en kennisinstituten, de overheid en start-ups. Het doel is daarmee sterke netwerken te creëren die de grenzen van de lucht- en ruimtevaarttechnologie verleggen en de toekomst van de luchtvaart vormgeven. De Nederlandse Airbus Tech Hub richt zich op de volgende kerngebieden: structuren en materialen voor de lucht- en ruimtevaart, duurzame vliegtuigbrandstoffen, toekomstige energietechnologie, en communicatie van de toekomst.

“De Airbus Tech Hub in Nederland maakt deel uit van het wereldwijde Airbus netwerk van technologie- en innovatiehubs. Die zijn van strategisch belang voor onze missie om koploper te zijn op het gebied van duurzame lucht- en ruimtevaart, mede door Airbus in nauw contact te brengen met het plaatselijke ecosysteem,” aldus Mark Bentall, hoofd R&T Programme bij Airbus. “Ik ben blij dat door toevoeging van de Nederlandse hub we de sterke competenties van Nederland kunnen benutten. Nederland heeft een goede reputatie, van wetenschap tot ondernemerschap en talent. Het land is sterk in onderzoek en ontwikkeling en heeft een cultuur die samenwerking stimuleert en die vruchtbare bodem biedt voor de noodzakelijke innovatie en concrete resultaten.”

De Airbus Tech Hub in Nederland wordt gelanceerd in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid en KLM Royal Dutch Airlines, beide vertegenwoordigd in de stuurgroep. Doel is het Nederlandse ecosysteem goed te positioneren voor relevante Airbus programma’s en projecten. De samenwerking wordt met KLM als strategisch partner verstrekt doordat kennis en behoeften van de luchtvaartmaatschappij als drijvende kracht fungeren voor innovatie en implementatie van nieuwe technologieën op de korte en lange termijn. De partners in de stuurgroep formaliseren hun samenwerking voor de Airbus Tech Hub in Nederland met een samenwerkingsovereenkomst.

Barry ter Voert, Chief Experience Officer en EVP Business Development bij KLM: “KLM is verheugd zich aan te sluiten bij de Airbus Tech Hub, een belangrijke stap in ons streven om verduurzaming van de luchtvaart te bevorderen. Samen kunnen we baanbrekend werk verrichten op het gebied van nieuwe materialen en energiebronnen, met name in onderhoud en reparatie. Samenwerking is essentieel voor technologische vooruitgang en dit initiatief sluit perfect aan bij onze doelstellingen voor CO2- en geluidsreductie.

Bij de lancering van de Airbus Tech Hub in Nederland zijn onder andere “Hyperion” en het programma “Cabin of the Future” aangekondigd. Het Nederlandse Hyperion-project, met partners als KLM en NLR, is gericht op de verduurzaming van vliegtuigonderhoud door gebruik te maken van prognoses en zichtbaarheid van data over componenten. Dit heeft tot doel om de milieu- en economische impact van operationele onderbrekingen te minimaliseren. Het Cabin of the Future project streeft interdisciplinaire samenwerking na gericht op oplossingen voor cabine-elementen, die bijdragen aan een beter hergebruik van materialen, verbranding van bruikbare grondstoffen voorkomen, recyclebaar en licht zijn, en die leiden tot efficiëntie van de catering en minder afval. Vanaf het begin zal de Airbus Tech Hub actief werken aan samenwerkingsverbanden tussen het Nederlandse programma Luchtvaart in Transitie en Airbus projecten, met specifiek aandacht voor innovatieve structuren en materialen, waterstofsystemen en SAF (sustainable aviation fuels).

Met de Airbus Tech Hub in Nederland zet Airbus in op de sterke technologische expertise en het kennisnetwerk in Nederland, evenals op de start-up cultuur en het aanwezige talent in de regio.

Alle partijen in de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector en aanverwante sectoren kunnen deelnemen aan Airbus Tech Hub-projecten. Er is voorzien in een directe connectie met het Nederlandse ecosysteem, door een adviserende rol van de brancheorganisatie NAG (Netherlands Aerospace Group) inclusief een link met het Nederlandse programma Luchtvaart in Transitie.


De lancering van de Airbus Tech Hub in Nederland, met van links naar rechts: Rob Postma, President Airbus Nederland, Wouter van Wersch, Executive Vice President Airbus International, Tjerk Opmeer, plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Barry ter Voert, Chief Experience Officer & Executive Vice President Business Development bij KLM, en Mark Bentall, Head R&T Programme bij Airbus.

PDF: Airbus Tech Hub van start in Nederland

Contact voor de media
Hella van Leeuwen
Airbus Netherlands B.V.
+31 6 3700 2864
hella.van.leeuwen@airbus.com