Instrumenten

Het monitoren van broeikasgas emissies vanuit de ruimte is cruciaal om beter inzicht te krijgen in luchtvervuiling en klimaatverandering. Met de Noctua instrumentenlijn is dat binnen handbereik.

Grip op emissies

Door de mens veroorzaakte emissies hebben grote impact op het leven op aarde. Ze beïnvloeden ons klimaat, onze gezondheid en brengen de biodiversiteit in gevaar. Het is daarom hard nodig om grip te krijgen op deze emissies. Daarbij staan drie simpele vragen centraal:

  • Wie stoot wat uit?
  • Welke uitstoot moeten we verminderen?
  • En lukt dat ook?

Satellieten leveren een belangrijke bijdrage in het meten van emissies omdat ze continue en wereldwijd metingen doen die onderling te vergelijken zijn.

 

Meten op bronniveau vanuit de ruimte

De kennis en ervaring die Airbus Netherlands in de afgelopen decennia heeft opgedaan met de bouw van complexe ruimte-instrumenten is doorontwikkeld tot een reeks compacte, high-end instrumenten voor emissiemonitoring. Kleine instrumenten, geschikt voor kleine satellieten, die meten op bronniveau beginnend met aerosol, carbon dioxide, methaan en stikstofdioxide.

Met deze Noctua-serie maakt Airbus Netherlands onafhankelijke en betrouwbare metingen van wereldwijde emissies (en concentraties) eenvoudig toegankelijk en betaalbaar. Dit doen we samen met onze Nederlandse kennispartners SRON, KNMI en TNO. De Noctua instrumenten stellen zo overheden en bedrijven in staat om emissies beheersbaar te maken en om gericht actie te kunnen nemen in lijn met de klimaatdoelstellingen.

 

Sterke herritage

Het monitoren van emissies vanuit de ruimte is het resultaat van dertig jaar atmosfeeronderzoek in Nederland. Samen met onze nationale en internationale partners bouwden we Sciamachy, OMI, Tropomi en SPEXone; instrumenten die beeldbepalend zijn voor het wereldwijde atmosfeeronderzoek. Dankzij OMI zagen we het gat in de ozonlaag groeien en zich herstellen. Tropomi liet zien dat de Australische kolenmijnen maar liefst 55% van de landelijke uitstoten in plaats van de gerapporteerde 6%. Het laat zien hoe belangrijke meten is voor het daadwerkelijk behalen van resultaten.

 

Maak kennis met onze ruimte-instrumenten!