Air Quality Services

Het aardobservatie instrument OMI levert informatie vanuit de ruimte vanaf 2004.

OMI Global Historic Data Map

Vanaf oktober 2017 wordt de OMI data aangevuld en versterkt door het Tropomi instrument aan boord van de Sentinel-5 Precursor satelliet. Tropomi zet een grote stap in de nauwkeurigheid van informatie: zowel de spatiële resolutie (van 13 km x 24 km met OMI naar 7 km x 7 km met Tropomi), als de gevoeligheid zijn sterk verbeterd. Het instrument brengt zo op scherpere wijze kleinere verschillen en lagere concentraties in kaart. Daarmee komt nauwkeurige informatie over luchtkwaliteit beschikbaar, waarmee bedrijven, overheden en burgers zich accuraat kunnen informeren. De onderstaande plaatjes laten zien hoeveel beter de beelden op basis van Tropomi zijn.

Inzicht voor beleid

Doordat satellieten al jaren metingen doen aan de atmosfeer, kunnen we goed zien dat de luchtkwaliteit in Europa en de Verenigde Staten verbeterd is. In Azië gaat de luchtkwaliteit echter achteruit. Informatie over luchtkwaliteit helpt beleidsmakers om de juiste keuzes te maken voor een schonere lucht.

OMI Historic NO2 Data

last week next week
View this pop-up on a wider screen.
From:
Till:
Update

De databewerking voor de NO2 kaart maakt gebruik van de TEMIS NO2 data zoals gepubliceerd door het KNMI. Lees de disclaimer.

Satellietdata voor advies

In de ruimte vergaarde data over onze atmosfeer vindt aansprekende bestemmingen op aarde, zo levert Airbus Nederland bijvoorbeeld informatie over de luchtkwaliteit aan de groene reisorganisatie Green Destinations, die daarmee zijn klanten adviseert over de schoonste vakantiebestemming, of over de beste periode om een bepaalde bestemming te bezoeken. Wilt u meer informatie over de Air Quality Services die Airbus Nederland levert, neem dan contact op met: AQservices@airbusds.nl

Informatie over de NOkaart

Weergave van de hoeveelheid NO2, gemeten door OMI op de NASA Aura satelliet. De hoeveelheid NO2 in de 10km hoge luchtkolom is een weekgemiddelde en wordt voornamelijk bepaald door de NO2 aan het aardoppervlak.

1x klikken → tijdsreeks van gemeten waardes voor die locatie, met individuele metingen, een lange termijn gemiddelde (2005-2016) en een trend over de geselecteerde periode.

Geen kleur zichtbaar → bij bewolking, sneeuw of ijs kan OMI geen NO2 meten.

Geen kleur in Noordpool- of Zuidpoolgebied? → rond december is het in het Noordpoolgebied de hele dag donker, waardoor OMI niet kan meten. Rond juli geldt hetzelfde voor het Zuidpoolgebied.