Air Quality Monitor

We staan er niet dagelijks bij stil dat de lucht die we inademen niet zo schoon is. Niet onbelangrijk, want in schone lucht blijken we gemiddeld een jaar langer* te leven. Om de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren is het belangrijk om éérst te weten hoe het op dit moment met onze atmosfeer gesteld is.

Actueel inzicht met Air Quality Monitor

Benieuwd naar de huidige luchtkwaliteit in de directe omgeving? De Air Quality Monitor hieronder brengt de luchtkwaliteit van een geselecteerde locatie in kaart en geeft een voorspelling voor morgen.

Dat NO2 voornamelijk door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, blijkt uit de hogere concentraties bij steden en zeevaartroutes in de kaart. Ook fijnstof (PM2.5) is vooral in steden waarneembaar, maar kan zich ook verplaatsen door sterke wind.

Vandaag
Morgen

Actuele weergave van de luchtkwaliteit op basis van data van meerdere bronnen, onder andere van aardobservatie instrument OMI (© Airbus Defence and Space Netherlands B.V.)

Bovenstaande kaart geeft de voorspelde concentraties van componenten aan het aardoppervlak die de luchtkwaliteit bepalen weer. Gebruikte data: CAMS, atmosfeermodellen en metingen van satellieten als OMI en Tropomi.

1 x klikken → voorspelde concentratie voor de gekozen locatie in Europa.

* Referentie: RIVM