Juridisch

Als Nederlands bedrijf dat deel uitmaakt van de Airbus groep voldoen we uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We hechten waarde aan transparantie in waarden, normen en afspraken. Relevante bedrijfsinformatie is hier te vinden.

Juridische informatie

Bedrijfsnaam: Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Address: Mendelweg 30
2333 CS Leiden, Nederland
Postbus 32070
2303 DB Leiden, Nederland
KvK nummer: 28086907
BTW nummer: 808936.955.B.01

Algemene voorwaarden

We werken graag samen met leveranciers en partners op basis van duidelijk overeengekomen afspraken. Onze algemene voorwaarden geven inzicht in de condities waaronder wij normaal gesproken zakendoen.

Algemene Verkoopvoorwaarden
Algemene Inkoopvoorwaarden

Disclaimer

Deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg en streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. We accepteren geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of –verlies, die het gevolg is van het vertrouwen op de informatie op deze website, het gebruik van deze website of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie op de website mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt, aangepast of gereproduceerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook voor koppelingen naar onze website of delen daarvan, is voorafgaande schriftelijke toestemming van ons nodig.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links zijn enkel voor het gemak opgenomen. We zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en het gegeven dat we deze hyperlinks opnemen, betekent niet dat we instemmen met de inhoud van die websites.

Cookies

We maken gebruik van cookies voor de verzameling van web-statistieken. Een cookie is een bestand dat uw browser op uw computer opslaat. Bij een vervolgbezoek op onze website wordt u door middel van cookies herkend. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer. Het bevat geen persoonsgegevens. We kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen we de cookies niet gebruiken om u op websites van derden te identificeren. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.

Privacy

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken, zullen we de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen. Dergelijke persoonsgegevens worden enkel verwerkt in lijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.